Jytte Gajhede

Jytte Gajhede: Skarabæer
, keramik
Flere værker af denne kunstner.