Nini Lodahl Gjessing

Nini Lodahl Gjessing: Jazz

Flere værker af denne kunstner.