Anni Duch

Anni Duch: Flygtninge krydser mit spor

Flere værker af denne kunstner.