Jytte Gajhede

Jytte Gajhede
keramik
Flere værker af denne kunstner.