Klaus Unger laver skulptur til Børglum

Se også billedreportage fra afsløring af skulpturen den 28. juni 2008.

I forbindelse med Børglumudstillingens 25 års jubilæum 2007 udarbejder stenhugger Klaus Unger en skulptur til opstilling i Børglum by. Under udstillingen den 27.-28. oktober 2007 bliver der afholdt auktion over den model af skulpturen, der ses her. Der kan afgives skriftligt bud begge udstillingens dage.

Om sine tanker med skulpturen siger Klaus Unger:

"Opgaven består i at skabe en skulptur, der på den ene side skal være monumental, og som på den anden side skal afspejle livet i et lille landsbysamfund.
Da det ikke giver mening at arbejde med naturalistiske former (fiskeri, landbrug osv.) har jeg besluttet mig til kun at anvende geometriske former.

På en firkantet søjle ligger et stort horisontalt element, der er sammensat af enkelte elementer. Dette horisontale stykke symboliserer landsbyen Børglum. Hver geometrisk form er ensbetydende med en familie, en forening eller enkeltpersoner.

Helheden, altså samfundet, hviler på en stabil søjle, der symboliserer kongeriget Danmark, staten eller kirken. De tværgående linjer i søjlen viser, at staten ikke kun består af en enkelt person eller et dynasti, men af en moderne samfundsledelse. Jeg håber, at beboerne i Børglum og omegn tager dette kunstværk til sig som deres eget."

Foroven til venstre: Klaus Unger. Til højre: Klaus Unger med en model i fuld størrelse på parkeringspladsen ved Børglum gamle skole.

Nedenfor ses forskellige led i arbejdsprocessen. Billederne skal "læses" nedefra og op. Allernederst ses en model, der viser, hvordan den færdige skulptur kommer til at se ud.