Afsløring af Klaus Ungers skulptur i Børglum

Den 28. juni 2008

Se også billedreportage fra skulpturens tilblivelse.

Formand for kunstudvalget, Carl Duch, Børglum, byder velkommen til afsløringen.

Frede Nørgaard, medlem af kunstudvalget, introducerer dagens program.

Underholdningsorkesteret Vendia spiller op.

Musik og kunst.

Fællessang.

Svenning Christensen, konstitueret formand for Hjørring kommunes fritids- og kulturudvalg, holder festtalen.

Tre mand måtte der til for at løse knuderne i presenningen, der var bundet godt til for at holde til de foregående dages hårde blæst.

Skulpturen er afsløret!

I forgrunden billedhugger Klaus Unger og fru Hannelore.

Sparekassen Vendsyssel er sponsor på projektet - repræsenteret ved Hans Henrik Toft Sørensen.

Også Jyske Bank har sponsoreret - her Dorthe Olesen.

Børglum Menighedsråd har sponsoreret - her Niels Erik Gregersen, formand for menighedsrådet.

Underholdningsorkesteret Vendia.